logo tschooverken

LEATHERWORKING - GARMENTS - TENTS - SHOES - REPAIRS - BESPOKE ITEMS - REENACTMENT - RESTORATION - Specialized in Belgian Army

logo tschooverken

LEATHERWORKING - GARMENTS - TENTS - SHOES - REPAIRS - BESPOKE ITEMS - REENACTMENT - RESTORATION - Specialized in Belgian Army

logo tschooverken

LEATHERWORKING - GARMENTS - TENTS - SHOES - REPAIRS - BESPOKE ITEMS - REENACTMENT - RESTORATION - Specialized in Belgian Army

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. De bonnetjes zijn contant, via overschrijving of paypal (+5%) te betalen binnen 15 dagen na datum, zonder korting behoudens andersduidende overeenkomst bij bestelling.
 2. Heirkracht en overmacht geven Tschooverken het recht om de overeenkomst of de bestelling, geheel of gedeeltelijk, te verbreken of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn. Indien de persoon in kwestie reeds betaald heeft, zal er een vergoeding worden voorzien ter waarde van het goed dat niet kan worden voorzien.
 3. De prijzen worden weergegeven in euro. Deze prijzen zijn immers exclusief leveringskosten. Verder geldt er een bijzondere vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen.
 4. Bij grotere bestellingen (+200€) is er een voorschot nodig van 50% om grondstoffen van te kopen. Na ontvangst van dit voorschot zal er aan de bestelling begonnen worden. Dit bedrag zal dan ook afgetrokken worden van het eindtotaalbedrag.
 5. Indien de klant een voorschot heeft betaald maar toch afziet van de aankoop, dan zal er 15% ingehouden worden bij het terugstorten van het voorschotbedrag om de gedane werken te bekostigen. Dit houdt voornamelijk boekhoudige, administratieve zaken, aankopen, voorbereidende werken zoals opmaak van patronen, etc in die reeds aan dit order gelinkt zijn of waren.
 6. Bij kledij zal er minimaal een pasbeurt worden voorzien. Indien dit echter niet mogelijk is vanwege afstand of andere, dan kan er geen garantie voorzien worden dat het 100% de juiste maten zal hebben. Dit is risico van de klant. Tevens worden op maat gemaakte stukken niet teruggenomen.
 7. Bij niet-betaling op de vervaldag, voorafgaand zonder enige mededeling,  zal er na een tweede verwittiging een extra kost worden aangerekend van 5% op het totaalbedrag. Tevens kan Tschooverken beslissen het product door te verkopen indien er van klant geen antwoord komt.
 1. Tschooverken behoudt zelf het recht toe om opdrachten te weigeren omwille van de staat waarin de aangeleverde goederen zich bevinden. (gezondheidsrisico’s , beschadigingen stikmachines, reinigen, …) Er zal dan een extra kost aangerekend worden van 50€ voor de reiniging van het materiaal en andere kosten indien, dit niet in acht wordt genomen.
 2. Indien er zich een defect of gebreken voordoen aan het item, dan dient de klant dit binnen de 8 werkdagen gedetailleerd en precies omschreven mee te delen aan Tschooverken, dit telefonisch of per email. De klant staat in voor de mogelijke kosten bij verzending. Tschooverken zal dan een éénmalige reparatie uitvoeren welke kostenloos is voor de klant. Dit wanneer de reden gegrond is en wanneer kan aangetoond worden dat het defect reeds voor ontvangst bestond. Verdere zaken worden behandeld zoals vermeldt in VI.47 tot VI.53 WER indien er een verkoop van op afstand is.
 3. Tschooverken kan uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Indien het niet mogelijk is om binnen de bepaalde termijn dit materiaal te verkrijgen, verplichten we ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen. Verder brengen wij u op de hoogte van de duur van de vertraging. Bestellingen worden altijd zo snel mogelijk afgewerkt.
 4. Indien er een dringende reparatie dient te gebeuren, dan zal er een extra kost worden aangerekend, afhangende van de grootte van het werk, dringendheid en de tijdsduur ervan.
 5. Tschooverken neemt geen verantwoordelijkheid voor leveringen die of te laat komen of verloren raken door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht liggen ten laste van de klant. Het is altijd mogelijk om de goederen zelf af te halen op de maatschappelijke zetel mits voorakkoord van Tschooverken.
 6. Eventuele klachten of geschillen zijn onderworpen aan het Belgisch recht, enkel Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, bestelbons, facturen en creditnota’s die van toepassing zijn tussen Tschooverken en de klant, behoudens indien hiervan schriftelijk van wordt afgeweken.

Bijzondere vrijstellingsregeling BTW voor kleine ondernemingen